Vi  socialliberalism!

Folkliberalerna

 Folkliberalerna är en socialliberal folkrörelse i politikens mitt för en human och samtidigt radikal politik som värnar om jordens överlevnad och individens frihet. 

Folkliberalerna vill arbeta för ett mänskligare Sverige, där nyfikenhet, öppenhet och inkludering präglar relationen till medmänniskan.

Håll dig uppdaterad

Tack för din prenumeration
#FormSendError

Vi  socialliberalism

Folkliberalerna