Vi   socialliberalism!

Årsmötet / Annual meeting

Årsmötet ägde rum i slutet av mars år 2023. Under årsmötet godkändes tre motioner, samtliga framåtriktade och öppna, så till vida att de visade på en riktning, men lät innehållet vara lite löst så att vi kan fortsätta diskutera dem, exempelvis här. I ljus...
Read More

Insändare Syre om NATO -- Letter to the editors of Syre regarding NATO

For English version, please scroll down.I maj förra året skrev Folkliberalerna att vi anser att Sverige gör rätt i att ansöka om att gå med i Nato. Det var inte en slutsats som var lätt att komma fram till, men det är en slutsats som vi står fast vid. Det...
Read More

Insändare i Helahälsingland -- Letter to the editor for Helahälsingland newspaper group

I en insändare i Hälsingetidningarna påminner vi om hur viktigt det är att man följer Barnkonventionen och tar hänsyn till barnens bästa. Barnkonventionen är dessutom svensk lag sedan flera år. Barn har en särskild rätt att inte skiljas från sina föräldra...
Read More

Folkliberalernas position om Nato

Onsdagen den 18 maj 2022 är en historisk dag, dagen då Sverige ansökte om medlemskap i försvarsalliansen Nato, efter över 200 år som alliansfritt i fred och neutralt i krig. Meningarna går isär om ifall det är rätt eller fel. Folkliberalerna anser att Sve...
Read More

Ordförande informerar

Styrelsen för Folkliberalerna har träffats digitalt och arbetat under helgen som var. Vi har gjort en slags översyn och kalkyl för hur mycket tid, mänskliga resurser och pengar vi har i föreningen i dagsläget. Vi har också försök sammanfatta hur det ser u...
Read More

Angående röstning i det stundande valet

Vårt mål är att skapa ett starkt socialliberalt parti som går vidare från gårdagens höger-vänster och skapar förutsättningar för framtiden genom att tänka utanför blocken. För det stundande valet föreslår vi att man i första hand själv går igenom partiern...
Read More