Vi   socialliberalism!

Ordförande informerar

Styrelsen för Folkliberalerna har träffats digitalt och arbetat under helgen som var. Vi har gjort en slags översyn och kalkyl för hur mycket tid, mänskliga resurser och pengar vi har i föreningen i dagsläget. Vi har också försök sammanfatta hur det ser ut med utvecklingen av de olika politikområden vi startat upp ett arbete kring.

När vi la samman allt detta blev det tydligt att vi inte kommer hinna med att formulera en politik och samtidigt bygga upp den struktur som behövs i ett parti för att ställa upp i riksdagsvalet redan i höst.

Ifrån föreningens stadga läser jag: ”Föreningen Folkliberalerna är en ideell förening som har till ändamål att bygga upp ett socialliberalt ideologiskt nätverk, för att dela idéer och kunskap med varandra. Föreningen ska arbeta för att tillvarata varje individs rättigheter samt motverka extremism. Föreningen har som målsättning att bilda ett politiskt parti.”

Styrelsen ser att vi bäst fyller det syftet genom att fortsätta vara det ideologiskt spänstiga sammanhang som vi är, och att bedriva socialliberal opinionsbildning genom att öka vår synlighet i sociala  såväl som traditionella medier under detta viktiga valår. Att vara en mer tydlig och koncentrerad opinionsbildande kraft blir möjligt om vi kan fokusera på några få områden, i stället för att arbeta på den bredd som krävs för att skapa en helgjuten politisk plattform.

Vi ser att den attraktiva och framtidsanpassade socialliberala plattformen i stället kommer vara möjlig att skapa inför kommande val, som kanske kan inträffa tidigare än vi anar.

Den 2 april är det dags för årsmöte för föreningen. Vi behöver bli fler som bär detta fina initiativ. Engagera dig, bli medlem och ge styrelsen och hela föreningen ett ännu tydligare uppdrag inför framtiden!

Styrelsen genom Anna