Insändare i Helahälsingland

I en insändare i Hälsingetidningarna påminner vi om hur viktigt det är att man följer Barnkonventionen och tar hänsyn till barnens bästa. Barnkonventionen är dessutom svensk lag sedan flera år.

Barn har en särskild rätt att inte skiljas från sina föräldrar.

En socialliberal invandringspolitik ställer därför inte upp onödiga hinder för anhöriginvandring.

Letter to the editor for Helahälsingland newspaper group

We point out in a letter to the editor for Hälsingetidningarna just how important it is to follow the Convention on the Rights of the Child and that the best interests of the child is taken into account. Moreover, the Convention on the Rights of the Child has been Swedish law for several years.

Children have a special right not to be separated from their parents.

Consequently, a social liberal immigration policy does not set up undue hindrance for family-based migration.       


Mobirise Website Builder

© Copyright 2024 Folkliberalerna - organisationsnummer: 802536-3238