Varför är vi med?

Här bjuder vi på några personliga berättelser om hur det gick till när medlemmar bestämde sig för att gå med i Folkliberalerna. Fler uppdateringar är på väg!
Anna Eriksson - Ordförande

 ​Anna Eriksson heter jag och bor i Vindeln i vackra Västerbotten. Jag arbetar i Umeå kommun med unga personer och arbetsmarknadsfrågor.

Politiskt engagerad har jag alltid sett mig som, men inte nödvändigtvis partipolitiskt under alla perioder i livet. Stolt medlem i Naturskyddsföreningen, Röda Korset, Amnesty International, Riksförbundet Svensk Trädgård och inte minst Svenska Kennelklubben/Schnauzerringen.

Jag var en del av uppstarten av Feministiskt initiativ under perioden för de två första valen, 2006 och 2009. Framför allt var det ett lokalt engagemang. Runt 2010 gick jag ur Fi, med delvis tungt hjärta.

Juni 2017 blev jag medlem i Liberalerna och har varit en vanlig medlem som gärna deltagit i träffar och aktiviteter. Jag gick ur Liberalerna 28 mars 2021.

Liberal är jag i mitt sätt att se på hur vi människor organiserar oss bäst, för det är mest rättvist och klokast.

Vi är djupt beroende av varandra, vi har olika förutsättningar att delta i samhällsliv, arbetsliv och vissa av oss behöver mer eller mindre stöd för att få till det som andra fixar enkelt. Makt korrumperar och människor tenderar bli klåfingriga kring andras eller gemensamma resurser om ingen tittar.

Individualism såsom i att alla, precis alla, måste ha rätt och möjlighet att värna sig själva emot andras försök att styra, påverka och skada en. Frihet att leva som man vill så länge det inte negativt inverkar på andras utrymme och rätt till integritet.

Feminist är jag. Har en stark övertygelse om att ett socialliberalt parti i Sverige behöver positionera sig i mitten såsom landskapet ser ut just nu.

Ödesfrågan är klimatet, och alla andra frågor behöver maka på sig, modifieras och ibland underordnas för att vi skall överleva på klotet och för att inte kommande generationer skall få lida för att vi inte kan komma överens.

Alexandra Grönvall - Vice Ordförande

Jag har alltid haft åsikter om det mesta, men engagerade mig politiskt först som vuxen, efter att jag flyttade från min hemstad Göteborg till landsbygden utanför Lilla Edet. Folkpartiet var det självklara valet för mitt socialliberala hjärta, och jag prövade vingarna i kommunfullmäktige och senare också i kommunstyrelsen.

Efter ett tag märkte jag att partiet jag valt hade förändras. Socialliberala värderingar hade börjat sättas på undantag, och ge plats åt en kravliberalism som verkade allt mer konservativ. När så Birgitta Ohlssons protester mot Jan Björklunds förslag att bjuda in SD till samtal möttes med krav på hennes avgång, blev det droppen. Jag kunde inte längre låna mitt namn åt en politik som stred mot mina principer. Hösten 2016 lämnade jag Liberalerna.

Jag började skriva för antirasistiska bloggen Motargument, och diskuterade politik i olika forum med tonvikt på socialliberalism. Jag letade efter någonstans där jag kunde känna mig hemma, men överallt märktes de tilltagande populistiska högervindarna och den auktoritära nationalismen, som kallade det konservativa "liberalt", och det socialliberala "socialistiskt".

Men så, i pandemins och regeringskrisernas år 2021, hände något. Ett nytt namn for genom luften, och jag gick nyfiken in på den färska Facebook-gruppen för Folkliberalerna.

Och hittade det jag sökt: en passionerad socialliberalism med människan och individen i centrum; en kompromisslös kamp mot auktoritär populism, främlingsfientlighet och nationalism; fokus på klimatkrisen som vår tids ödesfråga. Kort sagt, en visionär och GALet radikal snällhet, som går mot strömmen i en tid när godhet blivit något föraktat.

Den visionen vill jag vara med och driva ända till riksdagen. 

Ulf Swensån 

Mitt namn är Ulf Swensån, född och uppvuxen i Värmland och har sedan många år tillbaka bott bland annat i Göteborg och nu på senare år inflyttad i Täby.

Till mitt yrke jobbar jag med IT säkerhet och det området är något som Sverige ligger efter större delen av Europa och vi behöver få våra företag och offentliga verksamheter att få upp nivån på sin säkerhet för att vi ska slippa de bekymmer som organiserad brottslighet och nations stödda grupper orsakar oss.

Varje person ska kunna ta del av en likvärdig vård som känns personlig och professionell där det är du som person som ska stå i fokus och att inom rimliga tidsgränser ska kunna få den vård som behövs för att säkerställa en bra livskvalitet.

Sverige ska arbeta i en global gemenskap för att miljö, migration, arbetsvillkor, ekonomi för att alla människor ska kunna verka och bo där man önskar och att allas lika värde ska tillvaratas samt att vi ska vara en ledstjärna i att motverka extremism, främlingsfientlighet, diskriminering och arbeta för jämlikhet. 

© Copyright 2024 Folkliberalerna - organisationsnummer: 802536-3238