Folkliberalerna

Folkliberalerna är ett nybildat socialliberalt mittenparti som startats av ett hundratal socialliberaler. Vår önskan är att vara den positiva förändringskraft som vi tycker att svensk politik i dag saknar.
Allmänt

Folkliberalerna är en folkrörelse i humanismens namn. Många människor i vårt land är idag arga, rädda och frustrerade över samhällsutvecklingen. Vi ser andra lösningar på samhällsproblemen, än att bygga murar och ställa grupp mot grupp.

Vi tror på solidaritet och samarbete, inte egoism och exkludering.
Vi tror på storheten i varje människa, hur liten hen än känner sig.
Vi står stadigt i våra socialliberala värderingar, vi sviker aldrig vår ideologiska grund.

Individen

Vi står för en politik där individens frihet, rättigheter och ansvar står i fokus. Alla människor ska ges möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, välja sina livsvägar och fullfölja sina drömmar.

Demokrati

Vi står alltid i första led för att bemöta och mota tillbaka all form av extremism och vi vet att grunden för att lyckas med detta är en stark demokrati.

Klimat

Vi tar klimathotet på största allvar och vi är redo att göra vad som krävs för att rädda planeten för oss och åt framtida generationer. Vi vet att globalt samarbete är nödvändigt för att detta ska fungera.

För att individens frihet alls ska vara möjlig, behövs en hållbar värld.

Mänskligt Sverige

Folkliberalerna siktar på att bli en avgörande aktör i politikens mitt, med ett socialt patos som värnar om samhällets mest utsatta, kombinerat med en kraftfull och stimulerande näringslivspolitik och en radikal klimatpolitik.

Vi tar oss an de viktiga frågorna, frågor som utgör grundpelare för att bygga ett nytt livskraftigt Sverige och lägger grunden för ett samhälle med humanistiska socialliberala värderingar som bärande fundament.

Folkliberalerna — för ett mänskligare Sverige!

Mångkultur

Vi ser mångkultur som positivt, inspirerande och hoppingivande, i vårt eget land och världen över.

© Copyright 2024 Folkliberalerna - organisationsnummer: 802536-3238